Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (κατά της Τύφλωσης)
World Sight Day (Vision First)
10/10/19

Mε αφορμή την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΡΑΣΗΣ (κατά της τύφλωσης) !

… αναμνήσεις (φώτο) από το έργο που πρόσφερε η κλινική Opening Eyes στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics το 2011 στην Αθήνα με εθελοντές 80 οπτομέτρες και 10 οφθαλμιάτρους.

Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για ΌΛΟΥΣ αλλά κυρίως για άτομα που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα. Πολλές είναι οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε τύφλωση ή απώλεια όρασης αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Κάποιες, όπως το γλαύκωμα, δεν έχουν προειδοποιητικά σημάδια. Τακτικοί έλεγχοι στον οφθαλμίατρο είναι απαραίτητοι για την πρόληψη και διατήρηση της οφθαλμικής υγείας. 

In English !

When was the last time you got an eye exam? Your family, friends and colleagues?

This World Sight Day, let’s pledge to take an eye exam—and encourage others to do the same! We have the data and evidence. We also have projections into the future–an ageing world population, myopia and diabetic retinopathy are set to increase vision impairment in the coming decades.

Cataract, refractive errors, glaucoma, diabetic retinopathy, AMD, ROP—eye care issues impact every age group and their well-being. What’s the first thing you can do? Plan for an eye examination. Look around in your family, especially for those who are vulnerable: young, school-going children, the elderly, those with diabetes.

World Sight Day 2019 will be on 10 October 2019. This year’s call to action:

Vision First!

More than a billion people cannot see well, because they don’t have access to glasses.
Over 3 out of 4 of the world’s vision impaired are avoidably so.
What can be done to arrest this unconscionable fact?
First, arm yourself with your country’s prevalence data and Eye Health system information