Οπτομετρική φροντίδα EyeCanLearn

Οπτομετρική Αξιολόγηση / Προγράμματα Εκπαίδευσης της Όρασης

Τι περιλαμβάνει η εξειδικευμένη αξιολόγηση της όρασης στο ECL ;

Η οπτομετρική αξιολόγηση εστιάζει κυρίως σε λειτουργικά και αντιληπτικά θέματα όρασης και δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση του οφθαλμιάτρου
Η εξειδικευμένη οπτομετρική αξιολόγηση είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα ώστε να φανεί αν τα συμπτώματα και οι ενδείξεις οπτικής δυσλειτουργίας που έχουν αναφερθεί από τους γονείς, το παιδί ή έναν ενήλικα σχετίζονται με την οπτική λειτουργία και σε ποιο βαθμό.

Οι οπτικές δοκιμασίες (τεστ) καλύπτουν όλους τους τομείς των οπτικών δεξιοτήτων. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και την ηλικία του, επιλέγονται τα κατάλληλα τεστ της αξιολόγησης η οποία μπορεί να διαρκέσει από 45 λεπτά έως και 2 ώρες (σε ξεχωριστές συναντήσεις).

Τεστ εξειδικευμένης αξιολόγησης

Βασικά & Ειδικά τεστ (επιλογή ανάλογα με την περίπτωση και την ηλικία)

 • Ιστορικό, συμπτώματα, ενδείξεις οπτικής δυσλειτουργίας – αδυναμίας
 • Έλεγχος διαθλαστικής κατάστασης (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός)
 • Συνεργασία ματιών (διόφθαλμη όραση)
 • Σύγκλιση ματιών
 • Ευελιξία σε αλλαγές εστίασης μακρυά κοντά
 • Προσαρμογή ματιών / focus
 • Οφθαλμικές κινήσεις
 • Οπτική Προσοχή & Αντίληψη
 • Οπτική μνήμη, Visualization, Imagery
 • Συνεργασία ματιού χεριού
 • Οπτικοκινητική Αντίληψη
 • Επεξεργασία οπτικών πληροφοριών
 • Οπτική Χωροταξική Αντίληψη

Μέσα στα χρόνια λειτουργίας του eyecanlearn (από το 2003) έχουν εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο τα διαγνωστικά εργαλεία ώστε να αναλύονται ακόμα περισσότερο οι οπτικές δεξιότητες και οι οπτικές συμπεριφορές ενός ατόμου. Αυτό προέκυψε από την επιστημονική έρευνα και μελέτη, σε συνεργασία με συναδέλφους από το εξωτερικό, πάνω στην οπτική επεξεργασία πληροφοριών σε τομείς όπως η οπτοκινητική αντίληψη, η χωροταξική αντίληψη, η οπτική προσοχή και η ανάγνωση.

Τι ακολουθεί της αξιολόγησης;

Στο τέλος κάθε αξιολόγησης γίνεται αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων και συζήτηση για τις επιλογές που υπάρχουν ώς προς την αντιμετώπιση. Στη συνέχεια (κυρίως σε περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες στο σχολείο ή σε άλλους τομείς) συντάσσεται μια αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων αντιμετώπισης. Σε περίπτωση που εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες, κυρίως σε περιπτώσεις παιδιών, πραγματοποιείται επικοινωνία μαζί τους και ενημέρωση εφόσον κριθεί απαραίτητο. Δείτε την πολιτική που ακολουθούμε στο ECL (στο τέλος της σελίδας).

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση

Από το 2003 ο οπτομέτρης Φώτης Βελισσαράκος ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα της αναπτυξιακής ή λειτουργικής όρασης (αξιολόγηση και εξάσκησης όρασης σε παιδιά και ενήλικες). Για κάθε άτομο (παιδί ή ενήλικα) που έχει κάποια ανάγκη από την όραση του ή που υπάρχουν ενδείξεις κάποιας δυσλειτουργίας, επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία (δοκιμασίες-τεστ) μέσα από τα αποτελέσματα των οποίων, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, θα βγούν συμπεράσματα για τον τρόπο που ή όραση του ατόμου λειτουργεί καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανής δυσλειτουργίας ή αδυναμίας. Η διάρκεια της κυμαίνεται από 45 λεπτά εώς 2 ώρες σε ξεχωριστές συνατήσεις. Ανάλογα με την περίπτωση και την ηλικία αναλύονται και συγκεκριμένοι τομείς οπτικών δεξιοτήτων. Η μεγαλύτερης διάρκειας αξιολόγηση αναλύει τομείς οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών (οφθαλμικές κινήσεις, οπτική αντίληψη, οπτοκινητική αντίληψη κ.α.) και αφορά κυρίως παιδιά με διάφορες δυσκολίες (μαθησιακού ή αναπτυξιακού τύπου)

Η αξιολόγηση αυτή είναι διαφορετική από την απλή οπτομετρική ή οφθαλμολογική εξέταση καθώς για να γίνει απαιτεί την εξειδίκευση του οπτομέτρη στο συγκεκριμένο πεδίο της αναπτυξιακής οπτομετρίας. Ακόμα και ανάμεσα σε οπτομέτρες της εξειδίκευσης αυτής, η αξιολόγηση παρουσιάζει διαφορές καθώς ο κάθε ειδικός διαμορφώνει την εξεταστική του ακολουθία και τα διαγνωστικά του εργαλεία ανάλογα με τα επιστημονικά ερεθίσματα, τις πηγές εκπαίδευσης του, τους τομείς υποεξειδίκευσης του και την κλινική του εμπειρία.

Όχι, δεν είναι απαραίτητη. Μία απλή εξέταση της διαθλαστικής κατάστασης (αν υπάρχει μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) και της διόφθαλμης όρασης αποτελεί την βασική εξέταση σε περίπτωση ενός απλού ελέγχου απουσίας συμπτωμάτων και ενδείξεων δυσκολίας. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις θα λέγαμε ότι η βασική εξέταση, με τον τρόπο και την μεθοδολογία που γίνεται στο ECL, είναι αναλυτική. Συχνά, εντοπίζονται δυσλειτουργίες στις οποίες το άτομο έχει προσαρμοστεί αλλά και έχει προσαρμόσει και τις δραστηρίοτητες του (εργασία κ.α.) ώστε να μην έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες – συμπτώματα που αυτές οι δυσλειτουργίες προκαλούν (πχ δεν διαβάζει σχεδόν ποτέ, δεν οδηγέι συχνά κ.α)

Όχι. Η αξιολόγηση γίνεται για να έχουμε όλα τα δεδομένα σχετικά με τις δυσλειτουργίες που μπορεί να υπάρχουν. Στην συνέχεια γίνεται μια αναλυτική επεξήγηση των ευρημάτων της αξιολόγησης και συζήτηση για την κατάλληλη αντιμετώπιση. Ορισμένα προβλήματα αντιμετωπίζονται επαρκώς με οφθαλμικούς φακούς (γυαλιά), ενώ άλλα απαιτούν εξάσκηση της όρασης ή συνδυασμό και των δύο.

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης της όρασης ανάλογα με τις ανάγκες

Πολλές οπτικές δυσλειτουργίες δεν αντιμετωπίζονται μόνο με γυαλιά αν και οι οφθαλμικοί φακοί (γυαλιά) καθώς και τα πρίσματα είναι σημαντικά εργαλεία και μέρος της διαδικασίας αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Προγράμματα εκπαίδευσης της όρασης (vision training/ vision therapy) συχνά είναι απαραίτητα για την βελτίωση ή αποκατάσταση των οπτικών δεξιοτήτων. Η διάρκεια ενός προγράμματος ποικίλει. Ένας μέσος όρος διάρκειας είναι οι 5-6 μήνες.

Μέσα στα χρόνια λειτουργίας του eyecanlearn (από το 2003) έχουν εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο τα προγράμματα θεραπείας για όλους τους τομείς δυσλειτουργιών (φροντίδα ECL) με έμφαση στις περιπτώσεις των παιδιών με δυσκολίες στη σχολική απόδοση καθώς και σε περιπτώσεις στραβισμού και αμβλυωπίας σε παιδιά και ενήλικες.

Δεν υπάρχει κάποιο “τυπικό” πρόγραμμα ασκήσεων που να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις καθώς το κάθε άτομο έχει εξατομικευμένες ανάγκες. Η συχνότητα των συναντήσεων στο γραφείο είναι μια φορά την εβδομάδα (σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι δύο φορές) και συνήθως δίνονται ασκήσεις για ολιγόλεπτη επανάληψη στο σπίτι.

Τα άτομα που έχουν κίνητρο, θέληση για δουλειά και ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται έχουν και τα μέγιστα οφέλη. Στο eyecanlearn φροντίζουμε να καλλιεργούμε το κίνητρο στα παιδιά και να ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση τους με τη σωστή διαβάθμιση των ασκήσεων και τον κατάλληλο σχεδιασμό της κάθε συνεδρίας.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

Συχνές Ερωτήσεις / Πληροφορίες

Ο όρος Vision Training ή Vision Therapy χρησιμοποιείται εδώ και πολλές δεκαετίες από τους οπτομέτρες για να περιγράψει όλες εκείνες τις εξειδικευμένες διαδικασίες/ασκήσεις που χρησιμοποιούν προκειμένου να βελτιώσουν την λειτουργικότητα της όρασης ατόμων με προβλήματα όπως στραβισμός, αμβλυωπία, δυσκολίες στη συνεργασία των ματιών, δυσλειτουργίες στις κινήσεις των ματιών, αδυναμίες οπτικής επεξεργασίας, οπτοκινητικής αντίληψης και πολλά άλλα. Οι ρίζες του Vision Training βρίσκονται πολλές δεκαετίες πίσω, την εποχή που εφαρμοζόταν κυρίως σε περιπτώσεις στραβισμού (ορθοπτική). Από τότε μέχρι σήμερα έχουν συντελεστεί πολλές αλλαγές στη μεθοδολογία, τη θεωρία και τις κλινικές εφαρμογές. Πλέον, το Vision Therapy διδάσκεται στα πανεπιστήμια, κυρίως της Αμερικής και της Ευρώπης, και αποτελεί τομέα εξειδίκευσης για έναν Οπτομέτρη.

Αναπόσπαστο κομμάτι ενός θεραπευτικού προγράμματος είναι ο εξειδικευμένος εξοπλισμός (στερεσκόπια, τρισδιάστες προβολές, ηλεκτρονικοί πίνακες, οθόνες αφής, περιστροφικοί δίσκοι, ειδικοί πίνακες κ.α.) και η χρήση οφθαλμικών φακών, πρισμάτων, φίλτρων, κάλυπτρων, ειδικών γυαλιών. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η εξάσκηση της όρασης με προγράμματα σε υπολογιστές αποτελούν μέρος του προγράμματος αντιμετώπισης και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν σε καμία περίπτωση ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασκήσεων. Δεν υπάρχουν κοινά προγράμματα εξάσκησης της όρασης. Σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε οπτομέτρης διαμορφώνει την πρακτική του με βάση την κλινική του εμπειρία και τους τομείς μελέτης και εξειδίκευσης του.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VISION THERAPY;

Το vision training (ή vision therapy) πρέπει να γίνεται MONO από οπτομέτρη εξειδικευμένο στο πεδίο αυτό.

Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα του οπτικού οπτομέτρη στην Ελλάδα, περιλαμβάνει ανάμεσα στα υπόλοιπα δικαιώματα του και την εφαρμογή προγραμμάτων οπτομετρικών ασκήσεων για την αποκατάσταση και βελτίωση οπτικών δυσλειτουργιών.

Σε έναν μικρό αριθμό ειδικών περιπτώσεων μπορούν να δοθούν κατευθύνσεις/συμβουλές σε άλλους ειδικούς (εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, δασκάλους κ.α.) πάνω σε θέματα όρασης. Επίσης, ορισμένες ειδικότητες (κυρίως εργοθεραπευτές) ασχολούνται με τομείς της οπτικής αντίληψης αλλά, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις αυτή η γενική παρέμβαση ΔΕΝ είναι ίδια με το vision training που παρέχουν οι οπτομέτρες, ΔΕΝ πρέπει να αναφέρεται ως vision training ή vision therapy.

Δεν είναι οι ασκήσεις που από μόνες τους θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η διαβάθμιση των ασκήσεων, η ακολουθία, η φιλοσοφία, η γνώση πάνω στην οπτική λειτουργία, η επικοινωνία και καθοδήγηση του ατόμου πάνω στις ασκήσεις από τον εξειδικευμένο οπτομέτρη είναι απαραίτητα στοιχεία για να πούμε ότι το vision training εφαρμόζεται σωστά.

Σίγουρα όχι. Η όραση είναι μια διαδικασία που μαθαίνεται και αφορά πολλές εγκεφαλικές λειτουργίες. Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν την μακρόχρονη πρακτική των οπτομετρών να εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης και αποκατάστασης οπτικών δεξιοτήτων σε έφηβους και ενήλικες. Ο εγκέφαλος έχει τεράστιες δυνατότητες πλαστικότητας, μάθησης και προσαρμογών σχεδόν σε κάθε ηλικία.

Τα προγράμματα εξάσκησης της όρασης (Vision Training / Therapy) είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στη βελτίωση ή αποκατάσταση οπτικών δυσλειτουργιών που επηρεάζουν την ανθρώπινη απόδοση, συμπεριφορά, λειτουργικότητα. Η επιτυχία ενός προγράμματος δεν έρχεται αυτόματα. Όπως συμβαίνει σε κάθε τομέα που έχει αντικείμενο μελέτης και παρέμβασης τον ανθρώπινο εγκέφαλο και όχι κάποιο μηχάνημα με προβλέψιμες και γνωστές λειτουργίες, υπάρχουν πολλές παράμετροι που θα καθορίσουν το ποσοστό επιτυχίας ενός προγράμματος. Επομένως, η ερώτηση δεν θα έπρεπε να είναι αν το vision training είναι αποτελεσματικό αλλά το πότε είναι περισσότερο και πότε λιγότερο. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των παραμέτρων εξαρτάται από τον ίδιο τον οπτομέτρη και σχετίζονται με:

 • την κατάλληλη επιλογή των περιπτώσεων που θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ασκήσεων,
 • τον προσδιορισμό των στόχων και προσδοκιών από το πρόγραμμα,
 • την κλινική εμπειρία και το background του οπτομέτρη,
 • την επιλογή των κατάλληλων ασκήσεων για την κάθε περίπτωση.

Σαφώς και υπάρχουν. Το Vision Training ξεκίνησε απο τις ΗΠΑ (1928 τα πρώτα συγγράμματα) και αποτελεί την επέκταση των ορθοπτικών ασκήσεων με άλλη όμως φιλοσοφία, εξέλιξη και πεδία εφαρμογής. Πληθώρα ερευνών, παλαιότερες αλλά και πρόσφατες, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις πρακτικές που οι οπτομέτρες ανέπτυξαν αρχικά μέσα από την κλινική κυρίως παρατήρηση σε μια περίοδο όπου τα επιστημονικά δεδομένα δεν είχαν την έκταση που έχουν σήμερα.

Εξαιρετική σημασία σε μια επιστημονική μελέτη, που κατά κοινή ομολογία αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο μέσο για την μελέτη του ανθρώπου, έχει ο σχεδιασμός, η επιλογή των προς εξέταση ατόμων, η μεθοδολογία, άλλες παράμετροι που έχουν να κάνουν με την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς που δεν κατηγοριοποιούνται, ηθικά θέματα κ.α.

Στον τομέα ΝΕΑ/ΑΡΘΡΑ του EyeCanLearn συχνά δημοσιεύονται έρευνες και νέα δεδομένα για την όραση και τον ρόλο της σε διάφορες πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, απόδοσης, λειτουργίας. Κάντε εγγραφή στο Newsletter για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις στο e-mail σας.

Αναλυτικές πληροφορίες για έρευνες θα βρείτε στη σελίδα VISION THERAPY / TRAINING

Είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης και επαγγελματικής προσέγγισης. Ένας καλά ενημερωμένος οφθαλμίατρος είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να εντοπίζει τις περιπτώσεις εκείνες των ατόμων (παιδιά και ενήλικες) που θα οφεληθούν από ένα πρόγραμμα ασκήσεων της όρασης. Υπάρχουν πολλοί οφθαλμίατροι που είναι «ανοιχτοί» στην ενημέρωση και που προτείνουν, παραπέμπουν και συνεργάζονται με την ειδικότητα του οπτομέτρη. Στο EyeCanLearn εδώ και πολλά χρόνια δεχόμαστε παραπομπές από οφθαλμιάτρους καθώς η μια ειδικότητα συμπληρώνει την άλλη και οι συνεργασία και συνδιαχείριση περιστατικών είναι απαραίτητη.

Η σχέση αυτή μάλιστα περιγράφεται με τον καλύτερο τρόπο στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 

Πολιτική Γραφείου

 • Στο eyecanlearn θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Η φιλοσοφία της εξειδικευμένης οπτομετρικής παρέμβασης περιλαμβάνει και απαιτεί τη συνεργασία αυτή. Το γραφείο έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, οφθαλμιάτρους και άλλους ειδικούς. Οι παραπομπές απο αυτές τις ειδικότητες είναι συχνές. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης γίνεται ενημέρωση του ειδικού που έκανε την παραπομπή και αναλύονται όλα τα δεδομένα για την καλύτερη δυνατή φροντίδα του ατόμου.
 • Στην περίπτωση ενός παιδιού με δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον η συνάντηση με τους γονείς μπορεί να γίνει ξεχωριστά από την ημέρα της αξιολόγησης ή ακόμα και στο σχολείο του παιδιού ώστε να ενημερωθούν όλοι όσοι φροντίζουν το παιδί καθώς και για να αναλυθούν όλες οι πληροφορίες απο όλες τις πλευρές.
 • Το βασικό αντικείμενο της εξειδικευμένης φροντίδας μας από το 2003 είναι η λειτουργική όραση και η εκπαίδευση της όρασης. Δεν κατασκευάζουμε ούτε εμπορευόμαστε γυαλιά οράσεως ή ηλίου. Δεν εφαρμόζουμε φακούς επαφής. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους οπτικούς οπτομέτρες και συχνά δεχόμαστε παραπομπές αποκλειστικά για τους τομείς στους οποίους το γραφείο εξειδικεύεται. 
 • Πριν από την οπτομετρική αξιολόγηση είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί σε πρόσφατο χρονικό διάστημα μια βασική οφθαλμολογική εξέταση.