Οπτομετρική φροντίδα EyeCanLearn

Οπτομετρική Αξιολόγηση / Η δύναμη των γυαλιών / Εκπαίδευση της Όρασης

Τι περιλαμβάνει η εξειδικευμένη αξιολόγηση της όρασης στο ECL ;

Η οπτομετρική αξιολόγηση εστιάζει κυρίως σε λειτουργικά και αντιληπτικά θέματα όρασης και δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση του οφθαλμιάτρου
Η εξειδικευμένη οπτομετρική αξιολόγηση είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα ώστε να φανεί αν τα συμπτώματα και οι ενδείξεις οπτικής δυσλειτουργίας που έχουν αναφερθεί από τους γονείς, το παιδί ή έναν ενήλικα σχετίζονται με την οπτική λειτουργία και σε ποιο βαθμό.

Οι οπτικές δοκιμασίες (τεστ) καλύπτουν όλους τους τομείς των οπτικών δεξιοτήτων. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και την ηλικία του, επιλέγονται τα κατάλληλα τεστ της αξιολόγησης η οποία μπορεί να διαρκέσει από 45 λεπτά έως και 2 ώρες (σε ξεχωριστές συναντήσεις).

Τεστ εξειδικευμένης αξιολόγησης

Βασικά & Ειδικά τεστ (επιλογή ανάλογα με την περίπτωση και την ηλικία)

 • Ιστορικό, συμπτώματα, ενδείξεις οπτικής δυσλειτουργίας – αδυναμίας
 • Έλεγχος διαθλαστικής κατάστασης (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός)
 • Συνεργασία ματιών (διόφθαλμη όραση)
 • Σύγκλιση ματιών
 • Ευελιξία σε αλλαγές εστίασης μακρυά κοντά
 • Προσαρμογή ματιών / focus
 • Οφθαλμικές κινήσεις
 • Οπτική Προσοχή & Αντίληψη
 • Οπτική μνήμη, Visualization, Imagery
 • Συνεργασία ματιού χεριού
 • Οπτικοκινητική Αντίληψη
 • Επεξεργασία οπτικών πληροφοριών
 • Οπτική Χωροταξική Αντίληψη

Μέσα στα χρόνια λειτουργίας του eyecanlearn (από το 2003) έχουν εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο τα διαγνωστικά εργαλεία ώστε να αναλύονται ακόμα περισσότερο οι οπτικές δεξιότητες και οι οπτικές συμπεριφορές ενός ατόμου. Αυτό προέκυψε από την επιστημονική έρευνα και μελέτη, σε συνεργασία με συναδέλφους από το εξωτερικό, πάνω στην οπτική επεξεργασία πληροφοριών σε τομείς όπως η οπτοκινητική αντίληψη, η χωροταξική αντίληψη, η οπτική προσοχή και η ανάγνωση.

Τι ακολουθεί της αξιολόγησης;

Στο τέλος κάθε αξιολόγησης γίνεται αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων και συζήτηση για τις επιλογές που υπάρχουν ώς προς την αντιμετώπιση. Στη συνέχεια (κυρίως σε περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες στο σχολείο ή σε άλλους τομείς) συντάσσεται μια αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων αντιμετώπισης. Σε περίπτωση που εμπλέκονται και άλλες ειδικότητες, κυρίως σε περιπτώσεις παιδιών, πραγματοποιείται επικοινωνία μαζί τους και ενημέρωση εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση

Από το 2003 ο οπτομέτρης Φώτης Βελισσαράκος ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα της αναπτυξιακής ή λειτουργικής όρασης (αξιολόγηση και εξάσκησης όρασης σε παιδιά και ενήλικες). Για κάθε άτομο (παιδί ή ενήλικα) που έχει κάποια ανάγκη από την όραση του ή που υπάρχουν ενδείξεις κάποιας δυσλειτουργίας, επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία (δοκιμασίες-τεστ) μέσα από τα αποτελέσματα των οποίων, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, θα βγούν συμπεράσματα για τον τρόπο που ή όραση του ατόμου λειτουργεί καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανής δυσλειτουργίας ή αδυναμίας. Η διάρκεια της κυμαίνεται από 45 λεπτά εώς 2 ώρες σε ξεχωριστές συνατήσεις. Ανάλογα με την περίπτωση και την ηλικία αναλύονται και συγκεκριμένοι τομείς οπτικών δεξιοτήτων. Η μεγαλύτερης διάρκειας αξιολόγηση αναλύει τομείς οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών (οφθαλμικές κινήσεις, οπτική αντίληψη, οπτοκινητική αντίληψη κ.α.) και αφορά κυρίως παιδιά με διάφορες δυσκολίες (μαθησιακού ή αναπτυξιακού τύπου)

Η αξιολόγηση αυτή είναι διαφορετική από την απλή οπτομετρική ή οφθαλμολογική εξέταση καθώς για να γίνει απαιτεί την εξειδίκευση του οπτομέτρη στο συγκεκριμένο πεδίο της αναπτυξιακής οπτομετρίας. Ακόμα και ανάμεσα σε οπτομέτρες της εξειδίκευσης αυτής, η αξιολόγηση παρουσιάζει διαφορές καθώς ο κάθε ειδικός διαμορφώνει την εξεταστική του ακολουθία και τα διαγνωστικά του εργαλεία ανάλογα με τα επιστημονικά ερεθίσματα, τις πηγές εκπαίδευσης του, τους τομείς υποεξειδίκευσης του και την κλινική του εμπειρία.

Όχι, δεν είναι απαραίτητη. Μία απλή εξέταση της διαθλαστικής κατάστασης (αν υπάρχει μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) και της διόφθαλμης όρασης αποτελεί την βασική εξέταση σε περίπτωση ενός απλού ελέγχου απουσίας συμπτωμάτων και ενδείξεων δυσκολίας. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις θα λέγαμε ότι η βασική εξέταση, με τον τρόπο και την μεθοδολογία που γίνεται στο ECL, είναι αναλυτική. Συχνά, εντοπίζονται δυσλειτουργίες στις οποίες το άτομο έχει προσαρμοστεί αλλά και έχει προσαρμόσει και τις δραστηρίοτητες του (εργασία κ.α.) ώστε να μην έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες – συμπτώματα που αυτές οι δυσλειτουργίες προκαλούν (πχ δεν διαβάζει σχεδόν ποτέ, δεν οδηγέι συχνά κ.α)

Όχι. Η αξιολόγηση γίνεται για να έχουμε όλα τα δεδομένα σχετικά με τις δυσλειτουργίες που μπορεί να υπάρχουν. Στην συνέχεια γίνεται μια αναλυτική επεξήγηση των ευρημάτων της αξιολόγησης και συζήτηση για την κατάλληλη αντιμετώπιση. Ορισμένα προβλήματα αντιμετωπίζονται επαρκώς με οφθαλμικούς φακούς (γυαλιά), ενώ άλλα απαιτούν εξάσκηση της όρασης ή συνδυασμό και των δύο.

Vision Therapy (Training)
Προγράμματα ασκήσεων οπτικών δεξιοτήτων

Πολλές οπτικές δυσλειτουργίες δεν αντιμετωπίζονται μόνο με γυαλιά αν και οι οφθαλμικοί φακοί (γυαλιά) καθώς και τα πρίσματα είναι σημαντικά εργαλεία και μέρος της διαδικασίας αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Προγράμματα εκπαίδευσης της όρασης (vision training/ vision therapy) συχνά είναι απαραίτητα για την βελτίωση ή αποκατάσταση των οπτικών δεξιοτήτων. Η διάρκεια ενός προγράμματος ποικίλει. Ένας μέσος όρος διάρκειας είναι οι 5-6 μήνες.

Μέσα στα χρόνια λειτουργίας του eyecanlearn (από το 2003) έχουν εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο τα προγράμματα θεραπείας για όλους τους τομείς δυσλειτουργιών (φροντίδα ECL) με έμφαση στις περιπτώσεις των παιδιών με δυσκολίες στη σχολική απόδοση καθώς και σε περιπτώσεις στραβισμού και αμβλυωπίας σε παιδιά και ενήλικες.

Δεν υπάρχει κάποιο “τυπικό” πρόγραμμα ασκήσεων που να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις καθώς το κάθε άτομο έχει εξατομικευμένες ανάγκες. Η συχνότητα των συναντήσεων στο γραφείο είναι μια φορά την εβδομάδα (σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι δύο φορές) και συνήθως δίνονται ασκήσεις για ολιγόλεπτη επανάληψη στο σπίτι.

Τα άτομα που έχουν κίνητρο, θέληση για δουλειά και ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται έχουν και τα μέγιστα οφέλη. Στο eyecanlearn φροντίζουμε να καλλιεργούμε το κίνητρο στα παιδιά και να ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση τους με τη σωστή διαβάθμιση των ασκήσεων και τον κατάλληλο σχεδιασμό της κάθε συνεδρίας.

Πολιτική Γραφείου

 • Στο eyecanlearn θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Η φιλοσοφία της εξειδικευμένης οπτομετρικής παρέμβασης περιλαμβάνει και απαιτεί τη συνεργασία αυτή. Το γραφείο έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, οφθαλμιάτρους και άλλους ειδικούς. Οι παραπομπές απο αυτές τις ειδικότητες είναι συχνές. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης γίνεται ενημέρωση του ειδικού που έκανε την παραπομπή και αναλύονται όλα τα δεδομένα για την καλύτερη δυνατή φροντίδα του ατόμου.
 • Στην περίπτωση ενός παιδιού με δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον η συνάντηση με τους γονείς μπορεί να γίνει ξεχωριστά από την ημέρα της αξιολόγησης ή ακόμα και στο σχολείο του παιδιού ώστε να ενημερωθούν όλοι όσοι φροντίζουν το παιδί καθώς και για να αναλυθούν όλες οι πληροφορίες απο όλες τις πλευρές.
 • Το βασικό αντικείμενο της εξειδικευμένης φροντίδας μας από το 2003 είναι η λειτουργική όραση και η εκπαίδευση της όρασης. Δεν κατασκευάζουμε ούτε εμπορευόμαστε γυαλιά οράσεως ή ηλίου. Δεν εφαρμόζουμε φακούς επαφής. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους οπτικούς οπτομέτρες και συχνά δεχόμαστε παραπομπές αποκλειστικά για τους τομείς στους οποίους το γραφείο εξειδικεύεται. 
 • Πριν από την οπτομετρική αξιολόγηση είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί σε πρόσφατο χρονικό διάστημα μια βασική οφθαλμολογική εξέταση.