Loading...
Συχνές Ερωτήσεις 2017-07-25T08:36:38+00:00

Oπτομετρία

Η Οπτομετρία ανήκει στα επαγγέλματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης της υγείας σε πολλές χώρες του κόσμου. Είναι η επιστήμη που εξειδικεύεται στην αξιολόγηση των λειτουργικών προβλημάτων της όρασης με σκοπό την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. Τομείς ενασχόλησης ενός Οπτομέτρη είναι η λεπτομερής ανάλυση του οπτικού συστήματος, η καθοδήγηση στην επιλογή του σωστότερου βαθμού και τύπου οφθαλμικών φακών και φακών επαφής, η εφαρμογή φακών επαφής και βοηθημάτων χαμηλής όρασης, η εξάσκηση της όρασης (Vision Training) κ.α.

Όχι. Υπάρχουν πολλά πεδία εξειδίκευσης για έναν οπτομέτρη. Κάποιοι αφιερώνουν την καριέρα τους στο ερευνητικό ή ακαδημαικό πεδίο ενώ οι περισσότεροι επιλέγουν το κλινικό πεδίο (εξέταση όρασης και συνταγογράφηση, εφαρμογή φακών επαφής, βοηθήματα χαμηλής όρασης, αναπτυξιακή ή λειτουργική οπτομετρία).

Η αναπτυξιακή ή συμπεριφοριστική ή λειτουργική οπτομετρία είναι ονόματα που χρησιμοποιούν όσοι οπτομέτρες ασχολούνται με αυτή την εξειδίκευση. Η όραση αναπτύσσεται και μαθαίνεται κυρίως στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Η αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον, προσφέρει τις απαραίτητες εμπειρίες ώστε η όραση να συνδεθεί με όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις και τις γνωστικές λειτουργίες. Όταν η ανάπτυξη της όρασης δεν είναι σωστή εμφανίζονται αδυναμίες και δυσλειτουργίες που όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν. Επίσης, υπάρχει σαφής αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην όραση και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος αναπτύσσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του επηρεάζει τον τρόπο που βλέπει, αλλά και αντίστροφα, η όραση επηρεάζει τον τρόπο που ο άνθρωπος θα συμπεριφερθεί και θα εξελιχθεί. Πχ ένα άτομο που από μικρή ηλικία βλέπει διπλά ή θολά όταν διαβάζει αναπτύσσει συμπεριφορές αρνητικές ώς προς το διάβασμα και είναι πιθανό να το αποφεύγει με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη του.

Δίνοντας λοιπόν προσοχή στον άνθρωπο συνολικά, ένας εξειδικευμένος οπτομέτρης μπορεί μέσα απο την εστιασμένη συλλογή πληροφοριών (ιστορικό, εξειδικευμένες οπτικές δοκιμασίες) και την παρατήρηση της συμπεριφοράς του ατόμου να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες που έχει ένα άτομο από την όραση του σε οποιαδήποτε ηλικία. Αυτή η προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην παιδική ηλικία.

Εξέταση & Αξιολόγηση

Από το 2003 ο οπτομέτρης Φώτης Βελισσαράκος ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα της αναπτυξιακής ή λειτουργικής όρασης (αξιολόγηση και εξάσκησης όρασης σε παιδιά και ενήλικες). Για κάθε άτομο (παιδί ή ενήλικα) που έχει κάποια ανάγκη από την όραση του ή που υπάρχουν ενδείξεις κάποιας δυσλειτουργίας, επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία (δοκιμασίες-τεστ) μέσα από τα αποτελέσματα των οποίων, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, θα βγούν συμπεράσματα για τον τρόπο που ή όραση του ατόμου λειτουργεί καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανής δυσλειτουργίας ή αδυναμίας. Η διάρκεια της κυμαίνεται από 45 λεπτά εώς 2 ώρες σε ξεχωριστές συνατήσεις. Ανάλογα με την περίπτωση και την ηλικία αναλύονται και συγκεκριμένοι τομείς οπτικών δεξιοτήτων. Η μεγαλύτερης διάρκειας αξιολόγηση αναλύει τομείς οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών (οφθαλμικές κινήσεις, οπτική αντίληψη, οπτοκινητική αντίληψη κ.α.) και αφορά κυρίως παιδιά με διάφορες δυσκολίες (μαθησιακού ή αναπτυξιακού τύπου)

Η αξιολόγηση αυτή είναι διαφορετική από την απλή οπτομετρική ή οφθαλμολογική εξέταση καθώς για να γίνει απαιτεί την εξειδίκευση του οπτομέτρη στο συγκεκριμένο πεδίο της αναπτυξιακής οπτομετρίας. Ακόμα και ανάμεσα σε οπτομέτρες της εξειδίκευσης αυτής, η αξιολόγηση παρουσιάζει διαφορές καθώς ο κάθε ειδικός διαμορφώνει την εξεταστική του ακολουθία και τα διαγνωστικά του εργαλεία ανάλογα με τα επιστημονικά ερεθίσματα, τις πηγές εκπαίδευσης του, τους τομείς υποεξειδίκευσης του και την κλινική του εμπειρία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Όχι, δεν είναι απαραίτητη. Μία απλή εξέταση της διαθλαστικής κατάστασης (αν υπάρχει μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) και της διόφθαλμης όρασης αποτελεί την βασική εξέταση σε περίπτωση ενός απλού ελέγχου απουσίας συμπτωμάτων και ενδείξεων δυσκολίας. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις θα λέγαμε ότι η βασική εξέταση, με τον τρόπο και την μεθοδολογία που γίνεται στο ECL, είναι αναλυτική. Συχνά, εντοπίζονται δυσλειτουργίες στις οποίες το άτομο έχει προσαρμοστεί αλλά και έχει προσαρμόσει και τις δραστηρίοτητες του (εργασία κ.α.) ώστε να μην έρχεται αντιμέτωπος με τις δυσκολίες – συμπτώματα που αυτές οι δυσλειτουργίες προκαλούν (πχ δεν διαβάζει σχεδόν ποτέ, δεν οδηγέι συχνά κ.α)

Όχι. Η αξιολόγηση γίνεται για να έχουμε όλα τα δεδομένα σχετικά με τις δυσλειτουργίες που πιθανώς υπάρχουν. Στην συνέχεια γίνεται μια αναλυτική επεξήγηση των ευρημάτων της αξιολόγησης και συζήτηση για την κατάλληλη αντιμετώπιση. Ορισμένα προβλήματα αντιμετωπίζονται επαρκώς με οφθαλμικούς φακούς (γυαλιά), ενώ άλλα απαιτούν εξάσκηση της όρασης ή συνδυασμό και των δύο.

Vision Therapy / Vision Training

Σίγουρα όχι. Η όραση είναι μια διαδικασία που μαθαίνεται και αφορά πολλές εγκεφαλικές λειτουργίες. Πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να επιβεβαιώσουν την μακρόχρονη πρακτική των οπτομετρών να εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης και αποκατάστασης οπτικών δεξιοτήτων σε έφηβους και ενήλικες. Ο εγκέφαλος έχει τεράστιες δυνατότητες πλαστικότητας, μάθησης και προσαρμογών σχεδόν σε κάθε ηλικία.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε κάποια ερώτηση

Ζητήστε μια παρουσίαση / ενημέρωση για θέματα λειτουργικής όρασης

Φώτης Βελισσαράκος
Συμπληρωστε την αιτηση