Τομείς εξειδίκευσης / φροντίδας ECL

Ποιός μπορεί να βοηθηθεί;

Σημασία για εμάς έχει η οπτική απαίτηση, το σύμπτωμα, η ένδειξη οπτικής δυσλειτουργίας. Ποιές είναι οι απαιτήσεις που έχει το άτομο από την όραση του; Τι είναι αυτό που θα ήθελε ή πρέπει να κάνει και δεν τα καταφέρνει με άνεση και αποτελεσματικότητα; Εν απουσία συμπτωμάτων πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές προσαρμογές που έχει κάνει το άτομο στη ζωή του, παιδί ή ενήλικας, προκειμένου να μην έρχεται αντιμέτωπος με αδυναμίες και συμπτώματα, πχ αποφυγή διαβάσματος, αποφυγή αθλητικών δραστηριοτήτων, άρνηση για μελέτη κ.α.

Αναλύοντας και αξιολογώντας τα συμπτώματα και τις ενδείξεις μπορούμε να διαπιστώσουμε αν αυτά σχετίζονται με κάποια οπτική δυσλειτουργία ή αδυναμία. Χαρακτηριστικά συμπτώματα και ενδείξεις αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων & ενδείξεων. Περισσότερα αναφέρονται στη σελίδα “συχνές δυσλειτουργίες όρασης”

Κούραση ματιών σε οθόνη / βιβλίο

Δυσκολίες Ανάγνωσης, Γραφής, Μάθησης που σχετίζονται με όραση

Δυσκολία προσαρμογής σε γυαλιά οράσεως

Περιπτώσεις Ιλίγγου 

Αδεξιότητα, δυσκολία σε ομαδικά αθλήματα

Δυσκολίες συγκέντρωσης

Περιπτώσεις αύξησης της μυωπίας 

Μαθησιακές δυσκολίες σε χαρισματικά παιδιά

Ορισμένες περιπτώσεις στραβισμού & αμβλυωπίας

Αναπτυξιακά προβλήματα παιδιών

Διαθλαστικά προβλήματα, διόφθαλμη όραση (συνεργασία ματιών) & Εργασία 

Αφορούν όλες τις ηλικίες και τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι η κούραση των ματιών μετά από διάβασμα ή εργασία σε οθόνη υπολογιστή, οι εναλλαγές στην καθαρότητα της όρασης μέσα στην ημέρα τόσο στην κοντινή όσο και τη μακρινή απόσταση, η διπλωπία κ.α. Στο ECL η αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της διόφθαλμης όρασης γίνεται μέσω προγραμμάτων εξάσκησης της συνεργασίας των ματιών ώστε να ενισχυθεί το οπτικό σύστημα και να “αντέχει την πίεση” της πολύωρης εργασίας σε κοντινές αποστάσεις (οθόνες, σχέδιο, μελέτη κ.α.). Η βελτίωση των οριών άνετης και ευκρινούς όρασης είναι ένας στόχος που εύκολα επιτυγχάνεται με την κατάλληλη καθοδήγηση και εξάσκηση.

Όραση και σχολική απόδοση (σε παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες) 

Η σχέση της όρασης με την απόδοση ενός παιδιού στο σχολείο είναι πολύ σημαντική καθώς δυσλειτουργίες των οπτικών δεξιοτήτων εμποδίζουν, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, την διάρκεια συγκέντρωσης, την διάθεση για μελέτη, την ταχύτητα επεξεργασίας, την ικανότητα πρόσληψης, συγκράτησης και ανάκλησης οπτικών δεδομένων, την αποτελεσματική απόδοση σε διαδικασίες όπως η ανάγνωση, η γραφή, η αντιγραφή, η άθληση κ.α. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και άλλοι ειδικοί πρέπει να είναι ενήμεροι για τα συμπτώματα και τις ενδείξεις μιας οπτικής δυσλειτουργίας που δεν περιορίζονται στο αν ένα παιδί βλέπει καθαρά ή όχι.

Από το 2003 μέχρι σήμερα στο ECL έχουμε αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιπτώσεις παιδιών με οπτικές δυσλειτουργίες που εμπόδιζαν την απόδοση τους σε διάφορους τομείς της σχολικής δραστηριότητας (με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες). Η φροντίδα των οπτικών δυσλειτουργιών και αδυναμιών ενισχύει σημαντικά την απόδοσης τους. Αφενός δίνει στα παιδιά περισσότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους, αφετέρου ενισχύει την αυτοπεποίθηση τους μέσα από τα προγράμματα εξάσκησης της όρασης. Οι ασκήσεις ενός προγράμματος επιδρούν στις βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την καλή απόδοση στο σχολείο χωρίς να παραπέμπουν σε σχολική δραστηριότητα (πχ ανάγνωση, γραφή).

Οπτικές δυσλειτουργίες ως αποτέλεσμα κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων 

Τα ποσοστά εμφάνισης οπτικών δυσλειτουργιών μετά από μια διάσειση φτάνουν το 70%. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι έντονα και να εμποδίζουν την ικανότητα μάθησης, συγκέντρωσης, ανάγνωσης, εργασίας κ.α.

Ορισμένα απο αυτά είναι:

  • διπλωπία
  • θολή όραση
  • ζάλη
  • ευαισθησία στο φώς
  • δυσκολία εκτίμησης αποστάσεων και χώρου
  • δυσκολίες εστίασης
  • απώλεια μνήμης

Μεγάλη σημασία εδώ έχουν και τα περιστατικά παιδιών με διάσειση από πτώση ή χτύπημα (στον αθλητισμό ή το παχνίδι) που δεν αναφέρθηκε από το παιδί ή δεν δόθηκε σημασία. Σημάδια όπως ξαφνική αλλαγή στην απόδοση στο σχολείο, ιδιαίτερα στην ανάγνωση και τη γραφή, αλλαγές στην αθλητική τους απόδοση και την κίνηση στο χώρο πρέπει να προβληματίζουν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Ατόμα που έχουν υποστεί κάποια κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή άλλο νευρολογικό συμβάν ή εγκεφαλικό και έχουν αλλαγές στην οπτική τους απόδοση μπορούν να βοηθηθούν μέσα από προγράμματα ασκήσεων ή άλλες εφαρμογές με στόχο πάντα την επαναφορά της λειτουργικότητας της όρασης τους. Η πρόβλεψη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι συνήθως δύσκολη καθώς κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό.  

Αθλητική Όραση 

Το 80% των πληροφοριών που λαμβάνει ένας άνθρωπος από το περιβάλλον είναι οπτικές. Ο τρόπος με τον οποίο το οπτικό σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες είναι καθοριστικός για οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη. Όσο πιο καλά λειτουργεί το οπτικό σύστημα ενός ατόμου τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η κάθε του ενέργεια μέσα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν στο περιβάλλον αυτό οι οπτικές πληροφορίες είναι πολλές και συχνά ορατές για κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η καλή απόδοση ενός αθλητή είναι πολύ παραγοντική. Η ανάλυση/αξιολόγηση των οπτικών δεξιοτήτων, είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να εντοπιστεί οποιαδήποτε οπτική δυσλειτουργία που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στη γενικότερη απόδοση του αθλητή. Ένας αθλητής με κάποια οπτική δυσλειτουργία συχνά αναπτύσσει προσαρμοστικούς μηχανισμούς για να αντισταθμίσει το πρόβλημα του αλλά, αυτό λειτουργεί σε βάρος της σταθερής του απόδοσης, της απόδοσης του κάτω από stress και κούραση, της συγκέντρωσης του, καθώς και της προοπτικής του για βελτίωση.

Στο ECL έχουμε αναπτύξει πρωτόκολλα αξιολόγησης της όρασης αθλητών και εξειδικευμένα προγράμματα ενίσχυσης ή αποκατάστασης οπτικών δεξιοτήτων.

Ορισμένες περιπτώσεις στραβισμού & αμβλυωπίας (Τεμπέλικο μάτι) 

Ο στραβισμός και η αμβλυωπία είναι σύνθετες και καλά εμπεδωμένες καταστάσεις στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση και  θεραπεία τους ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθεί τα αναπτυξιακά δεδομένα της όρασης καθώς και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από επιστημονικές έρευνες σε αυτόν τον τομέα. Η οπτομετρική αντιμετώπιση, με όλα τα μέσα που διαθέτει ένας εξειδικευμένος οπτομέτρης, είναι πολύ αποτελεσματική σε αρκετές περιπτώσεις. Η ενίσχυση της όρασης και των αδύναμων οπτικών δεξιοτήτων είναι συνολική και ουσιαστική. 

Η φιλοσοφία και επιστημονική πρακτική που έχουμε αναπτύξει στο EyeCanLearn για την αντιμετώπιση του στραβισμού και της αμβλυωπίας, ακολουθούν τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές διαδικασίες που έχουν διαμορφωθεί από οπτομέτρες σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από έρευνα και επιτυχημένες κλινικές εφαρμογές. 

Aναπτυξιακές δυσκολίες

Η όραση παίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς της παιδικής δραστηριότητας, κίνησης και μάθησης. Οι οπτικές δυσλειτουργίες επηρεάζουν τη στάση σώματος και κεφαλιού, την αντίληψη του χώρου, τον οπτοκινητικό συντονισμό, την ισορροπία, την ταχύτητα εκτέλεσης, την προσοχή και πολλά άλλα. Η συνδιαχείριση περιστατικών από όλες τις ειδικότητες του σχετικού τομέα είναι απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και λειτουργικότητα ενός παιδιού με δυσκολίες. 

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης της όρασης ανάλογα με τις ανάγκες στο ECL

Πολλές οπτικές δυσλειτουργίες δεν αντιμετωπίζονται μόνο με γυαλιά αν και οι οφθαλμικοί φακοί (γυαλιά) καθώς και τα πρίσματα είναι σημαντικά εργαλεία και μέρος της διαδικασίας αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Προγράμματα εκπαίδευσης της όρασης (vision training/ vision therapy) συχνά είναι απαραίτητα για την βελτίωση ή αποκατάσταση των οπτικών δεξιοτήτων. Η διάρκεια ενός προγράμματος ποικίλει. Ένας μέσος όρος διάρκειας είναι οι 5-6 μήνες.

Μέσα στα χρόνια λειτουργίας του eyecanlearn (από το 2003) έχουν εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο τα προγράμματα θεραπείας για όλους τους τομείς δυσλειτουργιών (φροντίδα ECL) με έμφαση στις περιπτώσεις των παιδιών με δυσκολίες στη σχολική απόδοση καθώς και σε περιπτώσεις στραβισμού και αμβλυωπίας σε παιδιά και ενήλικες.

Δεν υπάρχει κάποιο “τυπικό” πρόγραμμα ασκήσεων που να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις καθώς το κάθε άτομο έχει εξατομικευμένες ανάγκες. Η συχνότητα των συναντήσεων στο γραφείο είναι μια φορά την εβδομάδα (σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι δύο φορές) και συνήθως δίνονται ασκήσεις για ολιγόλεπτη επανάληψη στο σπίτι.

Τα άτομα που έχουν κίνητρο, θέληση για δουλειά και ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται έχουν και τα μέγιστα οφέλη. Στο eyecanlearn φροντίζουμε να καλλιεργούμε το κίνητρο στα παιδιά και να ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση τους με τη σωστή διαβάθμιση των ασκήσεων και τον κατάλληλο σχεδιασμό της κάθε συνεδρίας.