Διαδρομή ECL από το 2003 μέχρι σήμερα…

Φώτης Βελισσαράκος, Αναπτυξιακός Οπτομέτρης FCOVD-I
Board Certified in Vision Development and Vision Therapy

Από τον Φεβρουάριο του 2003, αρχικά με το όνομα Vision Training Institute, ο οπτομέτρης Φώτης Βελισσαράκος παρέχει αποκλειστικές υπηρεσίες στον τομέα της εξειδικευμένης οπτομετρικής αξιολόγησης και εξάσκησης της όρασης σε παιδιά και ενήλικες. Μέσα απο αυτήν την εξειδίκευση, τα άτομα με δυσλειτουργίες στο οπτικό τους σύστημα δέχονται την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Οι «επιτυχείς ιστορίες» παιδιών και ενηλίκων που ακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα ασκήσεων vision training και βελτίωσαν την οπτική τους λειτουργία ώστε να απαλλαγούν από συμπτώματα και προσαρμογές που επηρέαζαν την απόδοση τους στο σχολικό ή εργασιακό χώρο, είναι πολλές.

Φώτης Βελισσαράκος, Αναπτυξιακός Οπτομέτρης FCOVD-I
Board Certified in Vision Development and Vision Therapy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το 2013 επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες του γραφείου στον τομέα της επιστημονικής ενημέρωσης οπτικών οπτομετρών και άλλων ειδικών πάνω σε θέματα λειτουργικής όρασης και vision training μέσα από σεμινάρια που επιμελείτε και παρουσιάζει ο Κος Βελισσαράκος. Παράλληλα διοργανώνονται σεμινάρια με προσκεκλημένους οπτομέτρες από άλλες χώρες, οπτομέτρες που έχουν ξεχωρίσει στον τομέα της οπτομετρίας και του vision training / therapy. Περισσότεροι από 150 οπτικοί οπτομέτρες έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από το Vision Training Institute.

Τον Ιανουάριο του 2017 το γραφείο αποκτά ένα νέο όνομα και λογότυπο (EyeCanLearn) ώστε να διαχωριστεί ο τομέας της οπτομετρικής αξιολόγησης και θεραπείας από τον τομέα της εκπαίδευσης και διοργάνωσης σεμιναρίων (Vision Training Institute)