Περιοδικό Shape, Ιανουάριος 2018
“Μαθησιακές Δυσκολίες”

Ευχαριστούμε το περιοδικό Shape για τη συνεργασία στην παρουσίαση της σημασίας που έχει η αντιμετώπιση οπτικών δυσλειτουργιών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (και όχι μόνο).

Το άρθρο σε pdf