Νέα έρευνα για τη σχέση όρασης και ανάγνωσης

Σκοπός Έρευνας: Να αναλυθούν οι συνυπάρχουσες δυσλειτουργίες της διόφθαλμης όρασης (συνεργασία ματιών) σε παιδιά δημοτικού που παρουσιάζουν και δυσκολίες ανάγνωσης. Τα παιδιά εξετάστηκαν στην Οπτομετρική κλινική του Πανεπιστημίου του Waterloo (Καναδάς).

Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν οι φάκελοι 121 παιδιών με μέση ηλικία 8.6 χρ. (6–14). Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι κάποια παιδιά με διεγνωσμένη αναγνωστική δυσκολία παρουσίαζαν επίσης μη φυσιολογικά αποτελέσματα στα τεστ της διόφθαλμης όρασης.


Δημοσίευση 

pdf άρθρουVisual and binocular status in elementary school children with a reading problem.
Lisa W. Christian, Krithika Nandakumar, Patricia K. Hrynchak, Elizabeth L. Irving
School of Optometry and Vision Science, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada