Νέα έρευνα για τη σχέση όρασης και σχολικής απόδοσης

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη σε σχολείο της Αυστραλίας και παιδιά 3ης Δημοτικού δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “International Journal of Educational Research”. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση των οπτικών δυσλειτουργιών με τη σχολική απόδοση.
 
Περίπου το 30% των παιδιών είχαν οριακά ανεπαρκείς ή δυσλειτουργικές οπτικές δεξιότητες και παραπέμφθηκαν για πλήρη οπτομετρικό ελέγχο. Τα παιδιά αυτά είχαν σημαντικά χαμηλότερη απόδοση σε σταθμισμένα τεστ ανάγνωσης, γραμματικής, ορθογραφίας και αριθμητικής σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους.
pdf άρθρουVision screening outcomes of Grade 3 children in Australia: Differences in academic achievementInternational Journal of Educational Research, 2017; 83: 154, Sonia L.J. White, Joanne M. Wood, Alexander A. Black, Shelley Hopkins.