Διάσειση: Επίδραση στην όραση παιδιών και εφήβων – Αντιμετώπιση με Vision Therapy

Τα χτυπήματα στο κεφάλι είναι μια αρκετά συχνή κατάσταση στα παιδιά. Οι διασείσεις είναι πιο συχνές από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι άνθρωποι, αφού μπορεί να προκύψουν χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τον παθόντα. Παρά το γεγονός ότι η διάσειση συνήθως προκαλείται από ένα χτύπημα στο κεφάλι, είναι πιθανό να προκύψει και από την βίαιη κίνηση του κεφαλιού ή/και του επάνω μέρους του κορμού του σώματος. Η προσωρινή απώλεια της συνείδησης, είναι κάτι αρκετά σπάνιο και δεν αποτελεί προυπόθεση για την εμφάνιση συμπτωμάτων. Η εμφάνιση των συμπτωμάτων μπορεί να συμβεί και μια εβδομάδα μετά το χτύπημα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι έντονα και να εμποδίσουν την ικανότητα μάθησης, συγκέντρωσης, ανάγνωσης, εργασίας κ.α.

Ορισμένα από τα συμπτώματα είναι:

 • Διπλωπία
 • Δυσκολία στην οπτική ακολουθία και αλλαγή εστίασης
 • θολή όραση
 • ζάλη
 • ευαισθησία στο φώς
 • δυσκολία εκτίμησης αποστάσεων και χώρου
 • δυσκολίες εστίασης (focus)
 • απώλεια μνήμης

Τα ποσοστά εμφάνισης οπτικών δυσλειτουργιών μετά από μια διάσειση φτάνουν το 70%.
Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Οπτομετρίας (Ιανουάριος 2017) με τίτλο “Vision Therapy for Post Concussion Vision Disorders,” από τα 218 άτομα που διαγνώστηκαν με διάσειση και παραπέμφθηκαν για οπτομετρική φροντίδα:

 • το 62% αντιμετώπισε προβλήματα στη συνεργασία των ματιών
 • το 54% στην εστίαση (προσαρμογή)
 • και το 21% στις οφθαλμικές κινήσεις

Σε άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Clinical Journal of sports Medicine (Ιούλιος 2017) με τίτλο “Near Point of Convergence and Gait Deficits in Adolescents After Sport-Related Concussion” (2o link), από τους 33 αθλητές εφηβικής ηλικίας που είχαν διαγνωστεί με διάσειση, περίπου οι μισοί είχαν δυσκολία σύγκλισης των ματιών η οποία σχετίστηκε και με τις δυσκολίες στάσης και κίνησης που αντιμετώπισαν.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει μια έρευνα που αναφέρει ότι τα παιδιά που υπέστησαν κάποιο χτύπημα στο κεφάλι έχουν 3 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ΔΕΠΥ (ADHD) ακόμα και χρόνια μετά το χτύπημα. (LINK A) (LINK B)

Τα προγράμματα οπτομετρικών ασκήσεων για την αποκατάσταση των οπτικών δεξιοτήτων που έχουν επηρεαστεί από μια διάσειση είναι συχνά απαραίτητα για τη βελτίωση των συμπτωμάτων και της λειτουργικότητας του ατόμου. Όπως αναφέρεται και στην έρευνα “Vision Therapy for Post Concussion Vision Disorders”, τα πιο συχνά προβλήματα όρασης από μια διάσειση έχουν να κάνουν με τη συνεργασία των ματιών, τη σύγκλιση και την εστίαση, τομείς στους οποίους το Vision Therapy είναι πολύ αποτελεσματικό.