Απονομή Τίτλου Fellow
Fotis Velissarakos, Dev.Optom. FCOVD-I

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου του College of Optometrists in Vision Development (COVD) 9-13 Απριλίου 2019 στο Kansas City MI, απονεμήθηκε στον Οπτομέτρη Φώτη Βελισσαράκο o τίτλος του Fellow (FCOVD-I). Για την απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου επάρκειας στον τομέα της αναπτυξιακής οπτομετρίας και του Vision Therapy είχε προηγηθεί μια διαδικασία με πολλά στάδια. Αυτή περιλάμβανε μελέτη βιβλίων-άρθρων-άλλων πηγών, κατάθεση εργασιών, γραπτές αναλύσεις διαχείρισης περιστατικών, γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Επίσης, ο υποψήφιος έπρεπε να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίζει και ελέγχει το International Examination & Certification Board (IECB) του COVD. Για να ακολουθήσει κάποιος οπτομέτρης αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχει θεωρητική και πρακτική εμπειρία πάνω σε θέματα ανάπτυξης όρασης, διόφθαλμης όρασης, οπτικής επεξεργασίας και vision therapy. Στη πορεία αυτή ο υποψήφιος έχει καθοδήγηση από έναν Μέντορα, που στην περίπτωση του Κου Βελισσαράκου ήταν ο διακεκριμένος οπτομέτρης Dr Robert Sanet OD, FCOVD.  

49ο Ετήσιο Συνέδριο του College of Optometrists in Vision Development
9-13 Απριλίου 2019
KANSAS CITY – MISSOURI – US

Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 1000 οπτομέτρες και vision therapists από όλον τον κόσμο. Διεξήχθησαν pre-meeting courses και ομιλίες με θέματα ανάπτυξη όρασης, στραβισμός, αμβλυωπία, γνωστικές δεξιότητες σε σχέση με την όραση, ανάλυση περιστατικών, επεξήγηση ασκήσεων vision therapy κ.α. Παράλληλα οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τομέα της αναπτυξιακής οπτομετρίας και του vision therapy / training. Το συνέδριο διεξάγεται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και είναι ένα από τα πολλά συνέδρια – σεμινάρια που γίνονται εκεί καθώς ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος.