Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2020 -2021

Για το 2020 (αρχές 2021) έχουν σχεδιαστεί τρία διαφορετικά σεμινάρια. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε πιο κάτω

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

2ος Κύκλος Προχωρημένου Σεμιναρίου – Level 2
«Διόφθαλμη όραση / Οπτική Αντίληψη / Vision Training»
Instructor: Φώτης Βελισσαράκος, Αν.Οπτομέτρης FCOVD

Για όσους είχαν παρακολουθήσει το βασικό σεμινάριο (Level 1)

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2020
Πρώτο Μέρος: 15 – 16 Φεβρουαρίου – Διεξήχθη

Δεύτερο Μέρος: 07 – 08 Μαρτίου – Διεξήχθη
Τρίτο Μέρος 3ο: 16 – 17 Μαίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 3ων διήμερων: 590 ευρώ*
*Δυνατότητα συμμετοχής στα 2 από τα 3 μέρη (2ο & 3ο) με μειωμένο κόστος.
Αφορά ορισμένους μόνο συμμετέχοντες του Level 1.
Όσοι ενδιαφέρονται για τα 2 διήμερα του Μαρτίου μπορούν να επικοινωνήσουν με το Vision Training Institute 

Στο σεμινάριο παρουσιάζεται ένας συνολικός τρόπος αξιολόγησης της διόφθαλμης όρασης και της οπτικής επεξεργασίας (φιλοσοφία, επιλογή των τεστ, ερμηνεία αποτελεσμάτων και λήψη αποφάσεων) καθώς και η μεθοδολογία σχεδιασμού προγραμμάτων vision training για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε αυτούς τους τομείς (ταυτόχρονα με ανάλυση και επίδειξη ασκήσεων). Γίνεται επίσης ενημέρωση πάνω σε δορυφορικά θέματα όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, οι αισθητηριακές διαταραχές, το γνωστικό και μαθησιακό προφίλ μαθητών με δυσκολίες στο σχολείο καθώς και τα νέα δεδομένα στον τρόπο που ο εγκέφαλος «διαβάζει».

Μετά την διεξαγωγή του πρώτου κύκλου (2 μέρη το 2019) κρίθηκε απαραίτητη η πρόσθεση ενός ακόμα διημέρου (3ο μέρος) για την κάλυψη της ύλης και τη δυνατότητα hands-on πρακτικής.

Θεματολογία
Τα θέματα του σεμιναρίου αποτελούν τη συνέχεια και συμπλήρωση των θεμάτων του βασικού σεμιναρίου και εστιάζουν στους παρακάτω τομείς:

Πρώτο διήμερο

 • Τεστ οφθαλμικών κινήσεων και ασκήσεις (vision training)
 • Προχωρημένες Τεχνικές Κοντινής Σκιασκοπίας
 • Τεστ απόδοσης και συνταγογράφηση
 • Τεστ διόφθαλμης όρασης (εκτός φορόπτερου)

Δεύτερο & Τρίτο διήμερο

 • Αξιολογητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες στο στερεοσκόπιο (πχ cheiroscope, VO Star κ.α)
 • Οπτική Αντίληψη, προσαρμοσμένη ανάλυση σε σχέση με την οπτομετρική αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Τεστ και ασκήσεις (vision training) για την Οπτική & Οπτικοκινητική Αντίληψη
 • Ερμηνεία ψυχομετρικών τεστ σε σχέση με την όραση
 • Προσέγγιση και φιλοσοφία στην ανάλυση των αποτελεσμάτων (συνολικά)
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης παιδιών με αδυναμίες όρασης που επηρεάζουν τη μάθηση
 • Όραση και Προσοχή (Ασκήσεις Βελτίωσης Συγκέντρωσης)
 • Ασκήσεις όρασης που ενισχύουν την αναγνωστική ικανότητα (high level)
 • Όραση και ανάγνωση – Νέα δεδομένα
 • κ.α.
αιτηση συμμετοχης

2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

9ος Κύκλος Βασικού Σεμιναρίου – Level 1 (Νέα Ύλη v.2020)
«Διόφθαλμη όραση / Συνταγογράφηση / Vision Training»
Instructor: Φώτης Βελισσαράκος, Αν.Οπτομέτρης FCOVD

Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίων & Πρακτικής: Vision Training Institute (Αθήνα)

Ημερομηνίες 2020
1ο Μέρος: 26-27 Σεπτεμβρίου
2ο Μέρος: 17-18 Οκτωβρίου
3ο Μέρος: 21-22 Νοεμβρίου
Πρακτική άσκηση Παρασκευές και Δευτέρες στα Σ/Κ των σεμιναρίων
Πρώτη μέρα πρακτικής: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου (μεσημέρι προς απόγευμα)
Συνολική διάρκεια 42 διδακτικών ωρών και 18 ωρών πρακτικής άσκησης

Το σεμινάριο έχει διαμορφωθεί σε δομή και ύλη για να ταιριάξει ακριβώς στις ανάγκες και απαιτήσεις του οπτικού οπτομέτρη στην Ελλάδα. Έχει εμπλουτιστεί με τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας. Αποτελεί μια πολύ δυνατή αφετηρία για όποιον θέλει να διευρύνει τον τρόπο σκέψης και οπτομετρικής του πρακτικής και για όποιον θέλει να ασχοληθεί με αυτόν τον μοναδικό τομέα. Απευθύνεται σε επαγγελματίες οπτικούς οπτομέτρες και φοιτητές. Συνδυάζει τις βασικές γνώσεις με την εξειδικευμένη οπτομετρική αντιμετώπιση και ανοίγει νέους ορίζοντες και προοπτικές.

Λίγα λόγια για το σεμινάριο 

 • Μετά από την επιτυχημένη διεξαγωγή 8 κύκλων (2013 – 2019), το σεμινάριο έχει διαμορφωθεί σε δομή και ύλη για να ταιριάξει ακριβώς στις ανάγκες και απαιτήσεις του οπτικού οπτομέτρη στην Ελλάδα.
 • Έχει εμπλουτιστεί με τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα εξέτασης, διάγνωσης και θεραπείας.
 • Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες οπτικούς οπτομέτρες (Ελλάδας ή Εξωτερικού).
 • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα πλήρες folder σημειώσεων και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε φάκελο του Dropbox με σημαντικό υλικό μελέτης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους το οποίο θα ανανεώνεται διαρκώς.
 • Θα υπάρχει υποστήριξη στα διαστήματα ανάμεσα στα μέρη του σεμιναρίου.
 • Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Το σεμινάριο αποτελεί μια πολύ δυνατή αφετηρία για όποιον θέλει να οργανώσει τις γνώσεις του, να κατανοήσει βασικές έννοιες και να διευρύνει τον τρόπο σκέψης και οπτομετρικής του πρακτικής και για όποιον θέλει να ασχοληθεί με αυτόν τον μοναδικό τομέα. Συνδυάζει τις βασικές γνώσεις με την εξειδικευμένη οπτομετρική αντιμετώπιση και ανοίγει νέους ορίζοντες και προοπτικές. Αποτελείται από 3 μέρη (τρία Σαβ/κα) η ύλη των οποίων συνδέεται. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δώσει στον οπτικό – οπτομέτρη τα βασικά εφόδια για:

 • να κατονοήσει την πραγματική λειτουργία της όρασης και την σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά
 • να κατονοήσει τον ρόλο που έχουν οι οφθαλμικοί φακοί στην οπτική λειτουργία, κίνηση, αντίληψη
 • να μάθει και να εξασκηθεί με τον σωστό τρόπο σε βασικές οπτομετρικές τεχνικές (σκιασκοπία, διάθλαση, εξέταση διόφθαλμης όρασης)
 • να μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη διαχείριση περιστατικών (παιδιών και ενηλίκων) με κάποια δυσλειτουργία της διόφθαλμης όρασης
 • να μπορεί να προτείνει την πιο άνετη και σωστή συνταγή ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του οπτικού συστήματος και τις ανάγκες του κάθε ατόμου

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε μια διαφορετική προσέγγιση και φιλοσοφία σχετικά με τη λειτουργία της όρασης. Η προσέγγιση αυτή εμπλουτίζει τον τρόπο με τον οποίο ο οπτομέτρης αξιολογεί και φροντίζει την όραση ενός ατόμου (παιδί ή ενήλικα). Επίσης θα δουν στην πράξη πολλές και διαφορετικές εξεταστικές διαδικασίες καθώς και οπτομετρικές ασκήσεις (Vision Training). Υπάρχει τέλος η επιλογή να κάνουν πρακτική εξάσκηση πάνω σε εξεταστικές διαδικασίες (φορόπτερο, σκιασκοπία, διάθλαση) έτσι ώστε να αποκομίσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις από το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου.

Ακολουθία Σεμιναρίου – Διδακτέα Ύλη κύκλου 3ων μερών – Level 1, Basic Course

 • Νευρολογία του οπτικού συστήματος
 • Μοντέλο όρασης (φιλοσοφία & αντίληψη – προσέγγιση)
 • Εισαγωγή στην Συμπεριφοριστική Οπτομετρία (Behavioral Optometry)
 • Χαρακτηριστικά & Ιδιότητες φακών και πρισμάτων
 • Όραση και STRESS / Μοντέλο ανάπτυξης οπτικών δυσλειτουργιών
 • Η δύναμη του Ιστορικού και της συλλογής πληροφοριών
 • Ακολουθία αξιολόγησης διόφθαλμης όρασης / Επίδειξη των τεστ
 • Δυναμική σκιασκοπία. Θεωρία & Τεχνικές
 • Σημαντικότερα ΤΕΣΤ διόφθαλμης στο φορόπτερο: Οδηγίες και Ερμηνεία
 • Συμπληρωματικά τεστ απόδοσης όρασης εκτός φορόπτερου
 • Βασικές αρχές συνταγογράφησης ανά περίπτωση (εμπλουτισμένη ύλη)
 • Case Studies / Ανάλυση & Συζήτηση πραγματικών περιστατικών
 • LIVE εξέταση περιστατικού και ανάλυση – αντιμετώπιση
 • ΤΕΣΤ αξιολόγησης οφθαλμικών κινήσεων
 • Σύνθεση και ερμηνεία αποτελεσμάτων των τεστ
 • Εισαγωγή στο Vision Training
 • Βασικές Αρχές και σύγχρονη προσέγγιση / φιλοσοφία
 • Σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος ανά περίπτωση προβλήματος
 • Λίστα βασικού εξοπλισμού και σχεδιασμός γραφείου
 • Επεξήγηση και επίδειξη ασκήσεων διόφθαλμης όρασης και οφθαλμικών κινήσεων (σκοπός άσκησης, ρύθμιση επιπέδου δυσκολίας, προσαρμογή ανάλογα με την ηλικία και την περίπτωση)

Πρόγραμμα μαθημάτων: Σάββατο & Κυριακή 9:00 με 16:00 με διάλειμμα 13:00 – 13:30 για ελαφρύ γεύμα

Πρακτική Άσκηση παράλληλα με το σεμινάριο σε ξεχωριστές συναντήσεις
Για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία σε σκιασκοπία & διάθλαση υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε πρακτική εξάσκηση εφόσον το δηλώσουν
Θα γίνεται κάθε Παρασκευή και Δευτέρα πριν το κάθε διήμερο.

Τομείς πρακτικής άσκησης:
Επεξήγηση λειτουργιών φορόπτερου

Πρακτική στη σκιασκοπία
Πρακτική στη διάθλαση, μέτρηση φοριών, συγχωνευτικών αποθεμάτων
Συζήτηση θεμάτων του σεμιναρίου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ … soon

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

1ος Κύκλος Προχωρημένου Σεμιναρίου – Level 2B
«Στραβισμός / Αμβλυωπία: Αξιολόγηση και Vision Training»
Instructor: Φώτης Βελισσαράκος, Αν.Οπτομέτρης FCOVD

Για όσους είχαν παρακολουθήσει το βασικό σεμινάριο (Level 1)

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2021
Πρώτο Μέρος: Ιανουάριος 2021

Δεύτερο Μέρος: Φεβρουάριος 2021
Ακριβής ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτέμβρη 2020.
Πιθανές τροποποιήσεις κατόπιν συννενόησης με τους συμμετέχοντες

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί ένας συνολικός τρόπος αξιολόγησης και αντιμετώπισης των περιπτώσεων στραβισμού και αμβλυωπίας.
Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την θεματολογία και την ύλη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επικοινωνία
Vision Training Institute – Φώτης Βελισσαράκος, Αν. Οπτομέτρης FCOVD
Νέα Ερυθραία, Γεωργίου Παπανδρέου 14Α 14671
Τηλ. & Fax: 210 8000179, Κιν: 6944353811
e-mail: veliss@rakos.gr

By | 2020-03-17T12:17:09+00:00 Φεβρουάριος 24th, 2020|Σεμινάρια|
error: Content is protected !!