Σεμινάριο για άλλες ειδικότητες

Η σημασία της όρασης στη μάθηση και το σχολικό περιβάλλον

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε διάφορες ειδικότητες (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.α.). Έχει διοργανωθεί δύο φορές (2014 και το 2015) και σύντομα θα ανακοινωθεί και νέα ημερομηνία μέσα στο 2017.

Το σεμινάριο αυτό αφορά όλους τους ειδικούς που ασχολούνται με παιδιά. Είναι κοινά αποδεχτό ότι οι δυσλειτουργίες της διόφθαλμης όρασης και της οπτικής επεξεργασίας πληροφορίων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση και πορεία ενός παιδιού σε πολλούς τομείς της ζωής του.

  • Ποιες είναι όμως αυτές οι δυσλειτουργίες;
  • Πώς και σε πιο βαθμό εμπλέκονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, την μαθησιακή διαδικασία και τη συμπεριφορά;
  • Πώς μπορεί να τις εντοπίσει ένας μη ειδικός σε θέματα όρασης;
  • Τι μπορεί να κάνει αφού τις εντοπίσει;
  • Πώς και πόσο επηρεάζουν το δικό του έργο, διαγνωστικά και θεραπευτικά;
  • Πώς να εξηγήσει στους γονείς τη σημασία της οπτομετρικής παρέμβασης (αξιολόγηση – αποκατάσταση);

Το σεμινάριο είναι αποτέλεσμα της κλινικής εμπειρίας του εξειδικευμένου οπτομέτρη Φώτη Βελισσαράκου μετά από 14 χρόνια καθημερινής και σχεδόν αποκλειστικής του ενασχόλησης με το αντικείμενο. Στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση παιδιών με δυσκολίες στο σχολείο πρέπει να υπολογίζονται όλες οι πιθανές αιτίες που συντελούν στη δυσκολία ώστε να διασφαλίζεται μια σωστή διάγνωση και η κατάλληλη αντιμετώπιση. Μέσα από το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν σε βάθος το οπτικό σύστημα, τα συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά της όρασης, τις δυσλειτουργίες των οπτικών δεξιοτήτων, τις ενδείξεις και τα συμπτώματα τους, τη σχέση που έχει η όραση με τις γνωστικές, κινητικές και αισθητηριακές λειτουργίες, τον τρόπο που μια οπτική δυσλειτουργία επηρεάζει την απόδοση του παιδιού στο σχολείο καθώς και την απόδοση σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές δοκιμασίες που γίνονται από άλλους ειδικούς.