2ος Κύκλος Προχωρημένου Σεμιναρίου – Level 2
“Διόφθαλμη όραση / Οπτική Επεξεργασία / Vision Therapy”
Instructor: Φώτης Βελισσαράκος, Αν.Οπτομέτρης FCOVD

Για όσους είχαν παρακολουθήσει το βασικό σεμινάριο (Level 1)

Ημερομηνίες διεξαγωγής 2020
Πρώτο Μέρος: 15 – 16 Φεβρουαρίου – Διεξήχη
Δεύτερο Μέρος: 07 – 08 Μαρτίου – Διεξήχθη
Τρίτο Μέρος 3ο: 30 – 31 Μαίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 3ων διήμερων: 590 ευρώ*
*Δυνατότητα συμμετοχής στα 2 από τα 3 μέρη (2ο & 3ο) με μειωμένο κόστος.
Αφορά ορισμένους μόνο συμμετέχοντες του Level 1.
Όσοι ενδιαφέρονται για τα 2 διήμερα του Μαρτίου μπορούν να επικοινωνήσουν με το Vision Training Institute 

Στο σεμινάριο παρουσιάζεται ένας συνολικός τρόπος αξιολόγησης της διόφθαλμης όρασης και της οπτικής επεξεργασίας (φιλοσοφία, επιλογή των τεστ, ερμηνεία αποτελεσμάτων και λήψη αποφάσεων) καθώς και η μεθοδολογία σχεδιασμού προγραμμάτων vision therapy για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε αυτούς τους τομείς (ταυτόχρονα με ανάλυση και επίδειξη ασκήσεων). Γίνεται επίσης ενημέρωση πάνω σε δορυφορικά θέματα όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, οι αισθητηριακές διαταραχές, το γνωστικό και μαθησιακό προφίλ μαθητών με δυσκολίες στο σχολείο καθώς και τα νέα δεδομένα στον τρόπο που ο εγκέφαλος “διαβάζει”.

Μετά την διεξαγωγή του πρώτου κύκλου (2 μέρη το 2019) κρίθηκε απαραίτητη η πρόσθεση ενός ακόμα διημέρου (3ο μέρος) για την κάλυψη της ύλης και τη δυνατότητα hands-on πρακτικής.

Θεματολογία
Τα θέματα του σεμιναρίου αποτελούν τη συνέχεια και συμπλήρωση των θεμάτων του βασικού σεμιναρίου και εστιάζουν στους παρακάτω τομείς:

Πρώτο διήμερο

 • Τεστ οφθαλμικών κινήσεων και ασκήσεις (vision training)
 • Προχωρημένες Τεχνικές Κοντινής Σκιασκοπίας
 • Τεστ απόδοσης και συνταγογράφηση
 • Τεστ διόφθαλμης όρασης (εκτός φορόπτερου)

Δεύτερο & Τρίτο διήμερο

 • Αξιολογητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες στο στερεοσκόπιο (πχ cheiroscope, VO Star κ.α)
 • Οπτκή Αντίληψη, προσαρμοσμένη ανάλυση σε σχέση με την οπτομετρική αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Τεστ και ασκήσεις (vision training) για την Οπτικής & Οπτικοκινητική Αντίληψη
 • Ερμηνεία ψυχομετρικών τεστ σε σχέση με την όραση
 • Προσέγγιση και φιλοσοφία στην ανάλυση των αποτελεσμάτων (συνολικά)
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης παιδιών με προβλήματα όρασης που επηρεάζουν τη μάθηση
 • Όραση και Προσοχή (Ασκήσεις Βελτίωσης Συγκέντρωσης)
 • Ασκήσεις όρασης που ενισχύουν την αναγνωστική ικανότητα (high level)
 • Όραση και ανάγνωση – Νέα δεδομένα
 • κ.α.

Επικοινωνία
Vision Training Institute – Φώτης Βελισσαράκος, Αν. Οπτομέτρης FCOVD
Νέα Ερυθραία, Γεωργίου Παπανδρέου 14Α 14671
Τηλ. & Fax: 210 8000179, Κιν: 6944353811
e-mail: veliss@rakos.gr