Στραβισμός – Αμβλυωπία. Νέα επιστημονικά δεδομένα στην αντιμετώπιση τους !

Μια λίστα ερευνών για τον στραβισμό και την αμβλυωπία. Στο EyeCanLearn ακολουθούμε τα νέα δεδομένα αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων.

Restoration of binocular vision in amblyopia

Binocular vision in amblyopia: structure, suppression and plasticity

Feasibility of a Clinical Trial of Vision Therapy for Treatment of Amblyopia

Amblyopia and the binocular approach to its therapy

Randomized Trial of Treatment of Amblyopia in Children Aged 7 to 17 Years

Removing the Brakes on Plasticity in the Amblyopic Brain

Removing Brakes on Adult Brain Plasticity: From Molecular to Behavioral Interventions 

Infographic: Binocular Deficits in Amblyopia Not as Permanent as Once Thought

Improving the Performance of the Amblyopic Visual System

Perceptual Learning as a Treatment for Amblyopia

Perceptual Learning Improves Visual Performance in Juvenile Amblyopia

Perceptual Learning to Treat Amblyopia Beyond the Critical Period

Restoration of Underdeveloped Cortical Functions: Evidence from Treatment of Adult Amblyopia

Dichoptic Training Enables the Adult Amblyopic Brain to Learn

Dichoptic Treatment of Amblyopia in a Clinical Setting

Restoration of Binocular Vision in Amblyopia

The Measurement and Treatment of Suppression in Amblyopia

New Insights into Amblyopia: Binocular Therapy and Noninvasive Brain Stimulation

Prolonged Periods of Binocular Stimulation Can Provide Effective Treatment of Childhood Amblyopia

An iPod Treatment for Amblyopia: An Updated Binocular Approach

Improving the Performance of the Amblyopic Visual System

Does Partial Occlusion Promote Normal Binocular Vision?

Short Term Monocular Deprivation Strengthens the Patched Eye’s Contribution to Binocular Combination

A Push-Pull Treatment for Strengthening the Lazy Eye in Amblyopia

The Eye Limits the Brain’s Learning Potential

Εγγραφή στο ECL Newsletter

* indicates required

Παρακαλούμε επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να λαμβάνετε νέα από το EyeCanLearn:

Μπορείτε να κάνετε απεγγραφή οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.