Σχέση Όρασης και Ακαδημαϊκής Απόδοσης σε παιδιά
Νέα Έρευνα (2019)

Σε προηγούμενη ανάρτηση στο Newsletter του ECL αναφερθήκαμε σε έναν τομέα της οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών και συγκεκριμένα στην οπτικοκινητική ολοκλήρωση (VMI), ως μια πολύτιμη για τον οπτομέτρη δοκιμασία μέσα από την οποία μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τον τρόπο που η όραση ενός παιδιού λειτουργεί. Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με πολλές άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από την αναλυτική οπτομετρική αξιολόγηση ECL, δίνουν μια πλήρη εικόνα για το βαθμό συσχέτισης των οπτικών δυσλειτουργιών – αδυναμιών και της μαθησιακής – αθλητικής απόδοσης.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που αναλύεται παρακάτω, η οπτικοκινητική ολοκλήρωση φαίνεται να σχετίζεται κατά πολύ με την Ακαδημαϊκή απόδοση ενός μαθητή, γεγονός που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη σημασία που έχει η εξειδικευμένη οπτομετρική παρέμβαση για έναν μαθητή.

Acta Ophthalmologica branding banner

Visual information processing skills are associated with academic performance in Grade 2 school children

Shelley Hopkins, Alex A. Black, Sonia L. J. White, Joanne M. Wood (June 2019) LINK to original post

 • Σκοπός Έρευνας: Σχέση ανάμεσα στην απόδοση σε τεστ οπτικής επεξεργασίας πληροφοριών και Ακαδημαϊκής απόδοσης σε παιδιά σχολικής ηλικίας (2α τάξη)
 • Μέθοδος: Τα τεστ Visual‐motor integration (VMI) και Developmental Eye Movement (DEM), δόθηκαν σε 222 παιδιά της 2ας τάξης του δημοτικού (μέσος όρος ηλικίας: 7.90 ± 0.33 χρόνια). Η Ακαδημαϊκή απόδοση αναλύθηκε με σταθμισμένα τεστ ανάγνωσης και μαθηματικών (PAT‐R and PAT‐M).
 • Αποτελέσματα: Οι τομείς οπτικοκινητικής ολοκλήρωσης (αντίληψης) και οφθαλμικών κινήσεων στο βιβλίο (σκανάρισμα) DEM (horizontal time) εμφάνισαν ισχυρή συσχέτιση με την απόδοση στα τεστ ανάγνωσης και μαθηματικών (PAT‐R and PAT‐M)
 • Συμπέρασμα: Η οπτικοκινητική ολοκλήρωση (VMI) σχετίζεται κατά πολύ με την απόδοση στα τεστ ανάγνωσης και μαθηματικών σε παιδιά σχολική ηλικίας. Η Ακαδημαική απόδοση ενός παιδιού μπορεί και πρέπει να είναι ένας σημαντικός παράγοντα της οπτομετρικής διαχείρισης. Η δυνατότητα των κλινικών τεστ να εντοπίζουν μαθητές στη ζώνη “κινδύνου” σε σχέση με την Ακαδημαϊκή τους απόδοση, δίνει την ευκαιρία στους οπτομέτρες να παρέχουν επιπλέον υποστήριξη και σε αυτούς τους τομείς.
Σχολιασμός Φώτη Βελισσαράκου – Αν. Οπτομέτρη FCOVD

“Η σχέση της όρασης με την απόδοση ενός παιδιού στο σχολείο είναι πολύ σημαντική καθώς δυσλειτουργίες οπτικών δεξιοτήτων εμποδίζουν, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, την διάρκεια συγκέντρωσης, την διάθεση για μελέτη, την ταχύτητα επεξεργασίας, την ικανότητα πρόσληψης, συγκράτησης και ανάκλησης οπτικών δεδομένων, την αποτελεσματική απόδοση σε διαδικασίες όπως η ανάγνωση, η γραφή, η αντιγραφή, η άθληση κ.α. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και άλλοι ειδικοί πρέπει να είναι ενήμεροι για τα συμπτώματα και τις ενδείξεις μιας οπτικής δυσλειτουργίας που δεν περιορίζονται στο αν ένα παιδί βλέπει καθαρά ή όχι. Η αντιμετώπιση των οπτικών δυσλειτουργιών έχει σημαντικά οφέλη για το μαθητή ή τη μαθήτρια. Πολλά από αυτά είναι: 

 • Αλλάζει η προσέγγιση και το κίνητρο για μάθηση
 • Η ανάγνωση και η γραφή γίνεται πιο άνετη και γρήγορη  
 • Αυξάνεται η διάρκεια προσοχής και μελέτης
 • Η οριοθέτηση στο χώρο, στο χαρτί και στο βιβλίο είναι πλέον δεδομένη
 • Βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση και το κίνητρο για ομαδικά παιχνίδια
 • Ο χρόνος «τριβής» με ανάγνωση και γραφή μεγαλώνει και τα μαθησιακά κενά ελαττώνονται 
 • Η παρατηρητικότητα και η “απορρόφηση” οπτικών πληροφοριών αυξάνει σε ταχύτητα και εύρος

Ανάμεσα στα οφέλη της εξειδικευμένης οπτομετρικής παρέμβασης, το πιο σημαντικό, είναι η ανακούφιση που το ίδιο το παιδί αντιλαμβάνεται όταν αρθεί το εμπόδιο που προκαλεί η οπτική(ες) δυσλειτουργία(ες). Η συμπεριφοριστική αυτή αλλαγή είναι ικανή να επιφέρει διαδοχικές θετικές αλλαγές σε πολλούς άλλους τομείς της καθημερινότητας ενός παιδιού και να του εξασφαλίσουν μια καλύτερη και πιο άνετη πορεία.