Οπτομετρική Αξιολόγηση Μαθητών στο ECL.
Τι ελέγχουμε, για πιο λόγο, και τι ακολουθεί της αξιολόγησης;

Φώτης Βελισσαράκος Αν. Οπτομ. FCOVD 

Η σχέση της παιδικής όρασης με τη σχολική απόδοση είναι πολύ σημαντική καθώς δυσλειτουργίες οπτικών δεξιοτήτων εμποδίζουν, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, τη διάρκεια συγκέντρωσης, τη διάθεση για μελέτη, την ταχύτητα επεξεργασίας, την ικανότητα πρόσληψης, συγκράτησης και ανάκλησης οπτικών δεδομένων, την αποτελεσματική απόδοση σε διαδικασίες όπως η ανάγνωση, η γραφή, η αντιγραφή, ο αθλητισμός κ.α. Η αξιολόγηση της όρασης χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς δεξιοτήτων. Τις δεξιότητες συλλογής των οπτικών πληροφοριών και τις δεξιότητες οπτικής επεξεργασίας. Σημαντικό ρόλο παίζει και η καταγραφή των συμπτωμάτων – ενδείξεων κάποιας οπτικής δυσλειτουργίας – αδυναμίας.

Δεξιότητες Συλλογής

 • Έλεγχος διαθλαστικής κατάστασης (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός)
 • Συνεργασία ματιών (διόφθαλμη όραση)
 • Σύγκλιση ματιών
 • Ευελιξία σε αλλαγές εστίασης μακρυά κοντά
 • Προσαρμογή ματιών / focus
 • Οφθαλμικές κινήσεις

Δεξιότητες οπτικής επεξεργασίας

 • Οπτική Προσοχή
 • Οπτική μνήμη, Visualization, Imagery
 • Συνεργασία ματιού χεριού
 • Οπτικοκινητική Αντίληψη
 • Οπτική Αντίληψη
 • Οπτική Χωροταξική Αντίληψη
Η οπτομετρική αξιολόγηση εστιάζει κυρίως σε λειτουργικά και αντιληπτικά θέματα όρασης και δεν αντικαθιστά την ιατρική εξέταση του οφθαλμιάτρου

Η διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων διαφέρουν από άλλες παρεμφερής εξετάσεις. Για την ολοκληρωμένη και αντιπροσωπευτική αξιολόγηση απαιτείται η πολυετής εξειδίκευση και επιμόρφωση του ειδικού οπτομέτρη μέσα από σεμινάρια και άλλες διαδικασίες εκπαίδευσης. Ακόμα και ανάμεσα σε οπτομέτρες της εξειδίκευσης αυτής, η αξιολόγηση παρουσιάζει διαφορές καθώς ο κάθε ειδικός διαμορφώνει την εξεταστική του ακολουθία και τα διαγνωστικά του εργαλεία ανάλογα με τα επιστημονικά ερεθίσματα, τις πηγές εκπαίδευσης του, τους τομείς υποεξειδίκευσης του και την κλινική του εμπειρία.

Μέσα στα χρόνια λειτουργίας του eyecanlearn (από το 2003) έχουν εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο τα διαγνωστικά εργαλεία ώστε να αναλύονται ακόμα περισσότερο οι οπτικές δεξιότητες και οι οπτικές συμπεριφορές ενός ατόμου. Αυτό προέκυψε από την επιστημονική έρευνα και μελέτη, σε συνεργασία με συναδέλφους από το εξωτερικό, πάνω στην οπτική επεξεργασία πληροφοριών σε τομείς όπως η οπτοκινητική αντίληψη, η χωροταξική αντίληψη, η οπτική προσοχή και η ανάγνωση.

Στο τέλος κάθε αξιολόγησης γίνεται αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων και συζήτηση για τις επιλογές που υπάρχουν ώς προς την αντιμετώπιση. Σε αρκετές περιπτώσεις η εκπαίδευση οπτικών δεξιοτήτων με οπτομετρικές ασκήσεις βοηθά σημαντικά. Με την επιτυχημένη αντιμετώπιση των οπτικών δυσλειτουργιών παρατηρούνται τα παρακάτω οφέλη (χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά):

 • Αλλάζει η προσέγγιση και το κίνητρο για μάθηση
 • Η ανάγνωση και η γραφή γίνεται πιο άνετη και γρήγορη
 • Αυξάνεται η διάρκεια προσοχής και μελέτης
 • Η οριοθέτηση στο χώρο, στο χαρτί και στο βιβλίο είναι πλέον δεδομένη
 • Βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση και το κίνητρο για ομαδικά παιχνίδια
 • Ο χρόνος “τριβής” με ανάγνωση και γραφή μεγαλώνει και τα μαθησιακά κενά μικραίνουν
 • Η παρατηρητικότητα και η “απορρόφηση” οπτικών πληροφοριών αυξάνει σε ταχύτητα και εύρος

Το διάστημα στο οποίο αυτές οι παρατηρήσεις αρχίζουν να είναι ορατές, κατά την διάρκεια ενός προγράμματος ασκήσεων ποικίλει, αλλά συνήθως παρατηρούνται νωρίς σε ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται σωστά. 

Από το 2003 μέχρι σήμερα στο ECL έχουμε αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιπτώσεις παιδιών με οπτικές δυσλειτουργίες που εμπόδιζαν την απόδοση τους σε διάφορους τομείς της σχολικής δραστηριότητας (με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες). Βασικός τρόπος ενίσχυσης της οπτικής λειτουργίας και κατ’ επέκταση της συνολικής απόδοσης είναι οι οπτομετρικές ασκήσεις (ακολουθία ασκήσεων ανάλογα με τις ανάγκες). Οι ασκήσεις ενός προγράμματος επιδρούν στις βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την καλή απόδοση στο σχολείο χωρίς να παραπέμπουν σε σχολική δραστηριότητα (πχ ανάγνωση, γραφή) και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για ένα παιδί που έχει απογοητευτεί από την μελέτη.

Αγαπητοί γονείς, στο δικό σας ελεύθερο χρόνο, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τη σημασία της όρασης στη μάθηση, στον αθλητισμό και σε πολλούς άλλους τομείς δραστηριοτήτων παιδιών (αλλά και ενηλίκων). Στο eyecanlearn αντιμετωπίζουμε τις οπτικές δυσλειτουργίες και αδυναμίες από το 2003. Πολλά άτομα (παιδιά και ενήλικες) έχουν βελτιώσει την οπτική τους λειτουργία προς όφελος της άνεσης και αποδοτικότητας τους.